Maçanet de la Selva
del 13 al 22 d'octubre

2023

Pau Palaus Clown

Pau Palaus Clown

Divendres 13 i dissabte 14 d'octubre de 2023

17 h / 20 h

Plaça de l'Església
3 € el mateix dia al recinte.